index


 

©©Radyo Ýsminiz©©
.......Dj..........Dj..........Dj..........Dj..........Dj...........Dj..........Dj.......
1. Radyomuzda sohbete katýlmak istiyorsanýz kendinize Rumuz almalýsýnýz.
 
2. Sohbet ederken küfür etmek, argo kelimeler kullanmak, kaba davranmak yasaktýr.
 
3. Türkçe olmayan rumuzlar Radyomuzda kesinlikle kullanýlmayacaktýr. Radyomuzda, sohbete katýlan her üye seçeceði rumuzun hakaretvari, ýrkçý, provake edici bir içerik taþýmamasýna dikkat etmek zorundadýr.
 
4. Sohbet esnasýnda Türkçe dýþýnda bir dil kesinlikle kullanýlmayacaktýr.
 
5. Dini ve Milli deðerler üzerinde tartýþma yaratacak konular üstünde münakaþaya girmek yasaktýr.
 
6. Site admini yada yetki verilmiþ kiþiler dýþýnda herhangi bir reklam yapýlmasý yasaktýr.
 
7. Yayýnda olan sunucunun kullandýðý renk dýþýnda bir renk seçmelisiniz. Ayrýca üyelerimizin renk kavgasý yapmayýp o an radyoda olanlarýn kullandýðý renklerin dýþýnda bir renk kullanmalarý gerekmektedir.
 
8. Sunucu dýþýndaki herkes için büyük harf kullanmak yasaktýr.
 
9. Sunucunun yayýn içeriðine müdahale, sunucu tarafýndan yayýndan uzaklaþtýrýlma sebebi olarak görülebilir.
 
10. Özel sohbet genelde kapalý kalacaktýr. Özeli açmak admin’lerin inisiyatifindedir.
 
 


Sie sind Besucher Nr.

Datenschutzerklärung
Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!